· 

Out of the box wordt into the brain.

De markt anno 2018 is ongeacht uw branche volop in beweging, startups dienen zich aan en nieuwe business modellen zorgen voor onverwachte revoluties. Bestaande bedrijven fuseren en overnames zijn aan de orde van de dag. Het leidt er niet alleen toe dat bedrijven professioneler geleid worden maar ook dat er meer strategisch wordt nagedacht over posities in de markt.

 

Die veranderende marktposities, al dan niet verworven door commerciële successen, laten een interessant beeld zien. Bij elke overname of aangekondigde samenwerking wordt er wel een persbericht uitgebracht waarin een bepaalde ambitie of visie beschreven wordt. Ik heb nog nooit gelezen dat de overname een noodzakelijk kwaad was vanwege een dreigend faillissement of om kosten te besparen. Mochten er twijfels zijn over de redenen, over het algemeen laat het belang van de nieuwe verworven marktpositie zich wel raden.

 

Een substantieel marktaandeel biedt namelijk behoorlijk wat kansen in de huidige markt. De komende jaren zullen er meer en meer dedicated supply chains ontstaan tussen stabiele bedrijven die kiezen voor elkaar. Alleen serieuze partijen met een strakke organisatie en een heldere missie en visie komen in aanmerking voor de rol als business partner. De kunst is dan ook om na te denken over alle facetten van sortiment tot logistiek voor een optimale keten.

 

Een goed georganiseerd bedrijf volledig ingericht op zakendoen in uw dedicated supply chain kan een voorwaarde zijn om een marktpositie te claimen. Toch houdt het daarmee niet op want er zullen continue ontwikkelingen zijn die deze positie onder druk zetten. In veel branches heerste tot voor kort de gedateerde gedachte van ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Het is niet alleen een bijna uitgestorven ambacht maar ook een opmerking die vernieuwing doodsloeg. Het is juist zaak om door te ontwikkelen van vaste leverancier naar business partner en dat kan maar op één manier. Zorg ervoor dat u uw klant meeneemt naar ‘the next level’.

 

Bedenk goed waar nog meerwaarde te halen is voor uw klant en hoe u hieraan invulling kunt geven. Er zijn voldoende voorbeelden van bedrijven die op die manier een jarenlange relatie met partners opgebouwd hebben. Niet door ‘slechts’ te voldoen aan de vraag van de klant maar door nog veel meer te doen dan dat. Verdiep u  in het brein van uw business partners en ontdek waar zijn of haar uitdagingen liggen. Wacht niet tot de ander ermee komt maar wees pro-actief. Iedere klant heeft andere uitdagingen of oplossingen nodig dus wees inventief. Denk breed van het beperken van financiële risico’s tot nieuwe commerciële strategieën. Het levert niet alleen betere zakelijke gesprekken op maar vooral het onderlinge vertrouwen krijgt een boost als blijkt dat u de behoefte van de ander als uitgangspunt neemt.

 

Maak het een vast creatief onderdeel in uw business om u te verplaatsen in het hoofd van uw partners. Zowel die van uw leverancier als die van uw klant. Waar zou uzelf van wakker liggen als u in zijn of haar schoenen stond. Het antwoord hierop vormt de uitdaging waarmee u aan de slag kunt. Denk niet langer ‘out of the box’ maar denk ‘into the brain’.